Ψηφιακό Ακτινολογικό

Κλασικό ακτινολογικό με επεξεργασία ψηφιοποίησης της εικόνας.
Μετά τη λήψη, η εικόνα επεξεργάζεται στον υπολογιστή κατάλληλα
ώστε να αποδώσει το καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσμα.
Ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα της ψηφιοποίησης είναι ο μηδενισμός
των επαναλήψεων των ακτινογραφιών.