Παρακέντηση Θυρεοειδούς (FNA)

Η FNA είναι η καλύτερη μέθοδος στη διάκριση των καλοηθών από τους κακοήθεις όζους του θυρεοειδούς.

Η μέθοδος δεν θέλει καμία προετοιμασία πλην της αποφυγής ασπιρίνης ή αντιπηκτικών.

Η διαδικασία παρακέντησης του θυρεοειδούς όζου με καθοδήγηση υπερήχων είναι απλή.
Μια λεπτή βελόνα αιμοληψίας εισέρχεται διαδερμικά στο λαιμό ενώ η πορεία της παρακολουθείται με υπερήχους ώσπου η άκρη της να εισέλθει στον όζο.