Οστεοπυκνόμετρο

Για την εξέταση Μ.Ο.Π. χρησιμοποιείται τεχνολογικό προηγμένο σύστημα νέας γενιάς.
Εξέταση Σπονδυλικής Στήλης
Εξέταση Ισχίων
Η εξέταση διαρκεί μερικά λεπτά και τα αποτελέσματα είναι άμεσα.