Εκτελούνται ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ – TRIPLEX με υπερσύγχρονους 4D (Τετραδιάστατους) υπερηχοτομογράφους σε όλα τα όργανα & συστήματα του σώματος από έμπειρους επιστήμονες.

U/S Θυρεοειδούς, Τραχήλου, Μαλακών μορίων, Μαστών, Οργάνων άνω-κάτω Κοιλίας, Ενδοκολπικός, Κυήσεως & Προγεννητικού Ελέγχου, Triplex Αρτηριών / Φλεβών σώματος.