Αιμοληψία κατ’ Οίκον

Μια υπηρεσία ειδικά σχεδιασμένη για αδύναμες ομάδες ανθρώπων (μετεγχειρουργική αποθεραπεία, ανικανότητας μετακίνησης, σοβαρών προβλημάτων τρίτης ηλικίας) για ασφαλέστερη & ταχύτερη πρόληψη αιμοδυναμικών εξετάσεων.