Τις εξετάσεις μπορείτε να τις παραλάβετε από το κέντρο:

 

Καθημερινά από τις 07:30πμ εώς 17:00μμ

Ταχυδρομικώς μέσω ΕΛΤΑ ή με Courrier

Με e-mail

Με fax